• Ekogroszek

  Paczkowany lub luzem

  Czy ekogroszek może być ekologiczny i jednocześnie wydajny? Zachęcamy do zapoznania się z kilkoma faktami opisanymi poniżej, a następnie do samodzielnego wystawienia oceny na temat tego rodzaju energii.

  Ekogroszek jest paliwem stałym, którego celem jest wytwarzanie energii cieplnej podczas procesu spalania w ekologicznych kotłach retortowych. Ekogroszek jest wysokokalorycznym opałem (od 24MJ/kg) o śladowej zawartości siarki (poniżej 1%) oraz niskiej zawartości wody i substancji niepalnych (poniżej 12%) oraz bardzo niskiej spiekalności. Powyższa specyfikacja sprawia, że ekogroszek na tle innych rodzajów węgli, podczas spalania uwalnia maksymalną ilość energii przy minimalnej emisji siarki, a przy okazji pozostawia po sobie niewielką ilość popiołu. Spalanie ekogroszku w kotłach retortowych obniża emisję tlenku węgla. Ze względu na wysoką kaloryczność ekogroszku, najczęściej jest on produkowany z węgla kamiennego.

  Przestrzegamy przed podróbkami ekogroszku produkowanego z niskiej jakości miału węglowego oraz lepiszcza. Podrabiany ekogroszek ma nieporównywalnie gorsze parametry zarówno emisyjne jak i grzewcze. Zawsze pytaj o pochedzenie i aktualny certyfikat kupowanego paliwa.

  EKOLOGICZNIE
  Ekoroszek dzięki niskiej emisji siarki oraz tlenku węgla, spełnia normy ekologiczne. Ekogroszek w porównaniu do innych paliw opałowych emituje o blisko 70% mniej szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery ziemskiej, co bezpośrednio przekłada się zmniejszenie efektu globalnego ocieplenia. Takie paliwo w połączeniu z piecami retortowymi klasyfikuje się jako ekologiczne.

  WYGODNIE
  Ekogroszek występuję w granulacji od 5 do 25mm. Regularny rozmiar ziaren pozwala stosować automatyczne podajniki paliwa do kotła. Ponadto sporym ułatwieniem podczas wykorzystywania ekogroszku jest mała ilość popiołu powstająca w wyniku jego spalania. W przypadku ekogroszku pakowanego w worki, wygodne jest jego składowanie i transport.

  EKONOMICZNIE
  Używanie ekoroszku pomimo wyższej ceny względem innych rodzajów węgla, dzięki zastosowaniu kotłów retortowych, pozwala obniżyć koszty ogrzewania budynków.